Rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Sangatsumanga-verkkopalveluja osoitteessa sangatsumanga.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä Sangatsumanga-verkkopalveluja katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

 1. Rekisterinpitäjä
  H-Town Oy
  Katuosoite: c/o Pop Media, Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 Helsinki
  Postiosoite: PL 1378, 00101 Helsinki
  Y-tunnus: 17765421
  Puh. +358 40 705 1380
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  H-Town Oy
  Petteri Moisio
  PL 1378, 00101 Helsinki
  Puh. +358 40 705 1380
 3. Rekisterin nimi
  Sangatsumanga-verkkopalvelujen asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Sangatsumanga.fi-sivuston verkkopalvelujen eli Sangatsumanga-verkkopalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
  2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
  3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
  4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
  5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten viranomaistarkoitusten ja -velvoitteiden hoitamiseksi.
  6. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä H-Towniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.
 5. Henkilötietojen säilyttämisaika
  H-Town Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. H-Town Oy pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.
 6. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  1. yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  2. yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  3. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  4. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
  5. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  6. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  7. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
  8. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 7. Evästeet
  Sangatsumanga-verkkopalvelut saattavat hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
 8. Tietolähteet
  Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.
 9. Tietojen luovutukset
  Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 10. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet
  Sangatsumanga -verkkopalvelujen henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin. Henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Sangatsumanga -verkkopalvelujen asiakas- ja henkilötietoja. Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:
  • Tarkastaa käsitteleekö H-Town Oy henkilöä koskevia tietoja
  • Tarkastaa, mitä tietoja H-Town Oy käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti H-Town Oy:n toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’). H-Town Oy:n on toimitettava tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
  • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
  • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
  • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
  • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa H-Town Oy ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään palveluja henkilölle.
  Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä H-Town Oy:n palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä palveluissa olevia toimintoja. Jos H-Town Oy on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta H-Town Oy:lle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.
 12. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
  Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Euroopan Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on H-Town Oy (y-tunnus 17765421).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:
H-Town Oy
Tietosuoja-asiat
PL 1378
00101 Helsinki
asiakaspalvelu(a)h-town.fi

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja(a)om.fi

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo(a)viestintavirasto.fi